Animacje 2D i 3D

Animacje 2D i 3D odgrywają coraz większą rolę

Dzisiaj ciężko już sobie wyobrazić film i produkcje multimedialne bez wykorzystania tej techniki. W zastosowaniach kinematografii animację 3D często określa się skrótem CGI (Computer Generated Imagery).

Dzięki niej możemy wykonać reklamę, zaprezentować produkt, pokazać proces technologiczny, zajrzeć do miejsc niedostępnych dla kamery, ożywić różne postacie i dodać humoru każdej produkcji. Mogą wypełniać całą produkcję lub stanowić jedną z jej części np. reklama telewizyjna i film reklamowy.

Rozwój współczesnej techniki pozwala modelować i animować coraz to śmielsze wyzwania.

Produkcja

Tworzenie animacji

Tworzenie animacji 3D to proces złożony z wielu etapów. Pierwszym etapem jest tworzenie i modelowanie obiektów w dziale 3D. W tym miejscu wszystkie pomysły nabierają kształtów na podstawie rysunków, rysunków technicznych, modeli itp. Elementom składowym obiektu nadaje się właściwości, osie i zakresy ruchów.

Co można animować?

Animacje reklamowe, produktowe i filmowe

Animacje 3D nierzadko stają się dodatkiem do konwencjonalnych realizacji, wykorzystujących nagrywanie realnej sceny. Ich potencjał jest ogromny, a efekty 3D spotykamy niemal na każdym kroku – od filmów i seriali, po gry wideo.